Vår idé

Vi hjälper författare att skapa starkare berättelser genom att titta på intrigen, miljöernas dynamik och karaktärernas utveckling. Detta gör vi genom att erbjuda lektörsläsningar, ge workshops, undervisa och coacha individuellt.

Vår inriktning är på innehåll mer än form och språk i en litterär berättelse, och det gör oss ganska unika  i skönlitterära sammanhang.
Vi har märkt att behovet är stort hos svenska författare när det gäller hjälp att skapa starka, engagerande romaner.
Framför allt inriktar vi oss på s k underhållningslitteratur. Förfrågningarna på den här typen av lektörsläsning började strömma in redan innan vi lanserade tjänsterna och Storydoktors nya hemsida. 

Vi lutar oss på vår erfarenhet, vårt brinnande intresse för dramaturgin och hur man bygger en riktigt bra historia. Vi är själva en del av den litterära världen sedan länge, läser mycket, ser mycket, diskuterar och debatterar och delar med oss av det vi hittar och lär oss under vägen.

Vi har idag gett åtskilliga blivande författare hjälp med deras historier och hittills inte haft en enda missnöjd ”patient”. Flera av dom har kunnat gå vidare med sina projekt och skickat in till förlag och vi är så klart extra stolta över att några av dom dessutom blivit publicerade. Vi gratulerar verkligen!